Řezání plazmou

Nabízíme Vám řezání plazmou na CNC řízeném plazmovém pálicím stroji.

CO JE ŘEZÁNÍ PLAZMOU?

Plazma je tepelný vysoce žhavý, elektricky vodivý plyn, z pozitivních a negativních iontů, elektronů a také vybuzených a neutrálních atomů a molekul. Ve fyzice se často mluví o 4. skupenství. Jako plazmový plyn může být používán jednoatomový argon a nebo dvouatomové plyny vodíku, dusíku, kyslíku a vzduchu. Tento plazmový plyn se ionizuje a disociuje energií plazmového oblouku. Rekombinací atomů a molekul mimo plazmovou trysku systému plazma prudce uvolní přijatou energii a umocňuje tepelný účinek paprsku plazmatu na obráběný předmět.

Zpravidla je plazmová tryska dodatečně chlazena vodou. Díky tomu může hustota energie v paprsku plazmatu dosáhnout hodnoty až 2.106 W/cm2. Díky vysoké teplotě plazma expanduje a proudí s nadzvukovou rychlostí ve směru obráběného předmětu (anoda). V plazmovém oblouku vznikají teploty až 30 000 °C, ve spojení s vysokou kinetickou energií paprsku plazmatu může být použita velmi vysoká řezná rychlost v závislosti na materiálu a tloušťce u všech elektricky vodivých materiálů.

Pro řezací proces je nejdříve zapálen pilotní oblouk mezi tryskou a katodou prostřednictvím vysokého napětí. Tento energeticky slabší pilotní oblouk připraví částečně ionizací dráhu mezi plazmovým hořákem a obráběným předmětem. Dotykem pilotního oblouku s obráběným předmětem (letmé naříznutí, letmý propich) je automaticky zvýšen výkon hlavního oblouku.

Lze řezat všechny druhy ocelí, mosaz, hliník, měď, nerez a další kovové slitiny.

Tloušťka materiálu
Maximální tloušťka materiálu je 45 mm, minimální tloušťka 1 mm.

Velikost pracovního stolu
je 10 000 x 3000 mm.